Biografie

Mijn roots liggen in de Oost-Groningse Veenkoloniën. Ik ben geboren op een akkerbouwbedrijf dichtbij de Duitse grens. Die jeugdervaringen in dat landschap, het werken op de akkers, zien hoe de seizoenen wisselen, het besef van continuïteit en eindigheid hebben mijn schrijven gekleurd. En ook de dieren trokken daarin als tochtgenoten mee. Een landschap, een decor, waar dan ook, is voor mij vaak een medespeler. Op zulke betekenisvolle plekken duiken personen op, ben ik op zoek, krijgen nieuwe zinnen een lading, kan er nog altijd iets staan te gebeuren.

 

‘Misschien is het geheim van deze intens lijfelijke, muzikale gedichten, die gaan over grond, over huid, over oeverwallen, over vogels, vlinders en over gasboringen in Noord-Groningen, dat het landschap telkens aan een ander aspect van het bestaan wordt gekoppeld.’  Nels Fahner, Fries Dagblad.

 

Mijn schrijven

‘Hoe kun je ooit terugkeren naar een plaats die je nooit verlaten hebt? Op een gegeven moment, jaren later, begreep ze dat ze zich niet hoefde om te draaien om te voelen wat zich achter haar bevond: het verleden was er gewoon, voortdurend, als stof waaruit het heden zich dagelijks vormde. Een leven als een bijna stilstaande film? Integendeel. ‘Ik besta uit zich vertakkende herinnering en vertekende tijd.’ Aldus Lidy van Marissing in De autobiografie van Laura X, Lust en Gratie no.1, 1998.

 

Zich vertakkende herinneringen gaan hun eigen weg en er vallen gaten in, maar ze leveren mij beelden en stof voor het schrijven. Woorden gaan hun eigen gang en ik lieg er op los om een ‘waarheid’ te achterhalen. Ik probeer daarbij om niet vanzelfsprekend met de taal om te gaan, maar het zin voor zin als nieuw te bekijken. Werken met taal roept nieuwe beelden op en ook door ritme en klankkleur duiken er weer woorden op. Ik probeer achter de dagelijkse werkelijkheid te kijken, zie een wereld vol verrassingen en tegenstrijdigheden en ervaar de chaos van het bestaan en de aantasting van het milieu. Met een ondertoon van verbazing, liefde, ironie of wanhoop probeer ik hier iets in te onderzoeken en weer te geven. Iets van deze houding probeer ik ook aan mijn studenten door te geven.